Legitymacje nauczycielskie

Legitymacje nauczycielskie – służbowe

Firma DC PERFECT CARD jest producentem Legitymacji Służbowej Nauczyciela. Wieloletnie doświadczenie przy produkcji wszelkiego rodzaju identyfikatorów pozwoliło nam opracować doskonałą technikę wytwarzania  legitymacji nauczycielskich. Są one wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowejz dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. Nr 189, poz. 1393).

Wzór Legitymacji Służbowej Nauczyciela

legitymacje nauczycielskie wg wzoru MEN - front
legitymacja nauczycielska wg wzoru MEN - back

Materiałem służącym do wytwarzania tych legitymacji są karty plastikowe.

Przysługujące ulgi:

1. Przysługujące zniżki wynikające z Ustawy o uprawnieniach do ulgowego przejazdu środkami transportu publicznego:

 • Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 • Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych

2. W niektórych miastach legitymacja służbowa nauczyciela upoważnia do ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Jest to jednak regulacja uzależniona od rady poszczególnych miast.

3. Zniżki w wybranych księgarniach, muzeach, na wydarzeniach kulturalnych.

4. Legitymacja uznawana jest również w krajach Unii Europejskiej, uprawniając do ulgi lub bezpłatnych wejść do muzeów czy na wydarzenia kulturalne.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE POTRZEBNE DO WYDAWANIA LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA

 1. Data ważności legitymacji:
  • dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony: do końca trwania umowy
  • dla nauczyciela zatrudnionego na stałe: maksymalnie na 3 lata, w trzecim roku tylko do końca lutego
 • dla legitymacji wydanej w 2024 r. – termin do 28.02.2027 r.
 • Zdjęcie. Format dowolny, koniecznie kolorowe
 • Zamawiającym może być tylko placówka uprawniona do wydawania legitymacji nauczyciela
 • Nazwa pracodawcy. Ustawa nie określa jakie dana mają się znaleźć na legitymacji. Sugerujemy wpisać nazwę placówki z pełnym adresem
 • Legitymacja przysługuje osobom zatrudnionym na stanowisku nauczyciela
 •  Termin wykonania legitymacji – 2-3 dni od daty otrzymania zamówienia

Aby nasza firma mogła wykonać legitymacje nauczycielskie konieczne jest przygotowanie danych do ich personalizacji:

1. W formie papierowej.

Wersja papierowa, która wymaga wypełnienia formularza (zwanego wnioskiem) dostępnego do pobrania na naszej stronie. POBIERZ druk.

2. W formie elektronicznej.

Wersja elektroniczna, która wymaga przygotowania danych według przedstawionego na naszej stronie opisu.
POBIERZ opis.

Po wykonaniu tych czynności, wniosek wraz z zamówieniem od dyrektora placówki (POBIERZ) należy wysłać na nasz adres mailowy lub pocztą na poniższy adres:

DC Perfect Card
ul. Główna 6
61- 005 Poznań
tel.: 61 826-88-30
tel.: 61 826-95-18
e-mail: biuro@dcperfectcard.pl

 

Koszt Legitymacji Nauczyciela – 15,20 zł netto/szt. (18,70 zł brutto/szt.)

KOSZTY WYSYŁKI:

 • pocztą  – maksymalna ilość legitymacji w przesyłce 15 sztuk – 12,00 zł netto (14,76 zł brutto)
 • kurierem – dowolna ilość legitymacji w przesyłce – 25,00 zł netto (30,75 zł brutto)