Oferta dla oświaty

Oferta dla oświaty

W naszej ofercie dla oświaty podstawowe miejsce zajmuje system Kontroli Dostępu do szkół. Żyjemy w okresie nasilenia zjawisk patologii społecznej, na które szczególnie narażone jest środowisko młodzieży szkolnej. Konieczne jest zatem prowadzenie działań mających na celu ograniczenie dostępu do szkół osobom niepożądanym. Wykorzystując wiele lat doświadczeń nabytych podczas pracy w segmencie rynku związanego ze szkolnictwem ponadpodstawowym chcemy przedłożyć Państwu naszą ofertę, która – mamy nadzieję – w dużym stopniu pozwoli rozwiązać problem szkoły w tym zakresie.

Nie mniej ważny w naszej ofercie jest system ewidencji i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu działający w oparciu o karty plastikowe i znacznie ułatwiający prace administracyjne w tym zakresie.

Oprócz tego zapraszamy do zapoznania się z ofertą w zakresie produkcji legitymacji szkolnych, legitymacji nauczycielskich i kart bibliotecznych, w którym to segmencie możemy się pochwalić kilkunastoletnim doświadczeniem.