Legitymacje szkolne

Legitymacje szkolne

Firma DC PERFECT CARD jest producentem plastikowej, elektronicznej Legitymacji Szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji identyfikatorów i legitymacji służbowych nauczyciela. Nasze karty spełniają najostrzejsze normy jakościowe. Legitymacje Szkolne wykonane są zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. 2023 poz. 1120)

Produkowana przez nas Legitymacja Szkolna może zawierać elektroniczny, bezstykowy moduł, do wyboru – Mifare 1 K lub Unique 125 kHz, umożliwiający kodowanie na nim usług związanych ze statusową działalnością szkoły (np. kontrola dostępu do szkoły, biblioteka szkolna) oraz przejazdami środkami publicznego transportu.

Wzór Legitymacji Szkolnej

 

Wzór hologramu

Na życzenie istnieje możliwość zamówienia profesjonalnie wykonanego hologramu niezbędnego do oznaczania daty ważności Legitymacji Szkolnej.

Przysługujące ulgi na przejazdy

 • 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów miesięcznych imiennych
 • przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych:

– 37% na podstawie biletów jednorazowych

– 49% na podstawie biletów miesięcznych imiennych

Specyfikacje techniczne potrzebne do wydania e-legitymacji szkolnej

 • Zamawiającym może być tylko placówka uprawniona do wydawania legitymacji szkolnej, tj. szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia ustawicznego
 • Legitymacja przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Termin wykonania legitymacji – 5-7 dni od daty otrzymania zamówienia

Przygotowanie danych do personalizacji:

W celu złożenia zamówienia należy opracować bazę danych do personalizacji w formie elektronicznej.

 • Dane tekstowe należy przygotować w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel (lub innym analogicznym). Dokument powinien zawierać wypełnione kolumny o nazwach:

„Nr legitymacji”, ,,Imię (imiona) i Nazwisko”, ,,Data urodzenia”, ,,Numer PESEL”, ,,Imię i nazwisko dyrektora”, ,,Data wydania”, ,,Nazwa i adres szkoły”.

 • Podpisane, kolorowe zdjęcia uczniów ( w kolejności NAZWISKO IMIĘ) o wymiarach 26 mm wysokości x 19 mm szerokości należy przesłać w formacie JPG. o minimalnej rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia muszę być odpowiednio wycięte – bez marginesów. Podpisane zdjęcia (łącznie ze spisem uczniów) można również podesłać tradycyjną pocztą.

Dane wraz z zamówieniem od dyrektora placówki (POBIERZ) należy wysłać na nasz adres mailowy lub pocztą na poniższy adres:

DC Perfect Card
ul. Główna 6
61- 005 Poznań
tel./fax: 061 826-88-30
tel.: 061 826-95-18
e-mail: biuro@dcperfectcard.pl

Ceny w sezonie 2024/2025

 • Legitymacja Ucznia bez modułu elektronicznego – 9,00 zł netto/szt. (11,07 zł brutto/szt.)
 • Legitymacja Ucznia z modułem elektronicznym Mifare 1 K – 11,10 zł netto/szt. (13,65 zł brutto/szt.)
 • Legitymacja Ucznia z modułem elektronicznym Unique 125 kHz – 11,10 zł netto/szt. (13,65 zł brutto/szt.)
 • Hologram standardowy – 0,90 zł netto/szt. (1,11 zł brutto/szt.)

Uwaga! Od dnia 1 maja 2024r. pobieramy dodatkową opłatę za usługę skanowania zdjęć uczniów lub obróbki zdjęć w formie elektronicznej, które nie spełniają wymogów opisanych w naszej instrukcji – 2,00 zł netto/szt. (2,46 zł brutto/szt.)

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w ciągu roku szkolnego.

Data ważności

Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Legitymacja ważna jest na dany rok szkolny.

Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym poprzez umieszczenie hologramu z odpowiednią datą ważności.

Samodzielna personalizacja

Od teraz możliwa jest również samodzielna personalizacja legitymacji uczniowskich! Chętne szkoły do samodzielnej personalizacji kart odsyłamy na naszą stronę zestaw do personalizacji legitymacji uczniowskich. Opcja ta przynosi wiele korzyści: daje możliwość pracownikowi szkoły do pełnej kontroli nad wydrukami, przyspiesza proces produkcji, obniża koszty oraz w razie pomyłki umożliwia dokonanie ponownej personalizacji samodzielnie. Samodzielna personalizacja legitymacji uczniowskich to idealna opcja dla szkół, które chcą zaoszczędzić czas, pieniądze oraz w szybki sposób przygotować legitymacje dla swoich uczniów!

Koszty wysyłki:

 • pocztą  – maksymalna ilość legitymacji w przesyłce 15 sztuk – 12,00 zł netto (14,76 zł brutto)
 • kurierem – dowolna ilość legitymacji w przesyłce – 25,00 zł netto (30,75 zł brutto)

OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ I BŁYSKAWICZNĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE WYDRUKU LEGITYMACJI SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW !

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!