Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

Proponujemy kompleksowe rozwiązanie powszechnie stosowane w krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej oparte o estetyczną, zabezpieczoną przed fałszerstwem KARTĘ PLASTIKOWĄ.
Część wzorów kart szkół, które z nami współpracują znajduje się w
galerii z identyfikatorami dla szkół

Karta plastikowa

może spełniać na terenie szkoły, w zależności od stopnia rozbudowy systemu, następujące funkcje:

 • Funkcja identyfikacyjna – na kartę nanosimy dane ucznia: imię, nazwisko, kolorowe zdjęcie, rok rozpoczęcia nauki. Dzięki zastosowaniu dowolnej grafiki można na kartę nanieść elementy umożliwiające łatwe rozróżnienie poszczególnych typów szkół. Dane na identyfikatorze naniesione są w sposób trwały i estetyczny. Pokryte są folią ochronną, która zapobiega zniszczeniu karty. Wprowadzenie identyfikatorów wraz z odpowiednim regulaminem ogranicza i kontroluje dostęp do szkoły osób postronnych.
 • Funkcja karty bibliotecznej – na kartę plastikową zostaje naniesiony kod kreskowy z numerem odpowiadającym nazwisku ucznia, co z kolei umożliwia błyskawiczną identyfikacje i lokalizację ucznia w systemie bibliotecznym “MOL” lub jakimkolwiek innym systemie bibliotecznym użytkowanym przez szkołę. Posiadanie kart bibliotecznych jest elementem niezbędnym do prawidłowego i pełnego wykorzystania możliwości systemu bibliotecznego.
 • Funkcja klucza – podstawową kontrolę wejścia do szkoły uzyskujemy poprzez montaż przy drzwiach wejściowych prostych w obsłudze i tanich zamków na karty zbliżeniowe. Zbliżenie karty do zamka w przypadku zastosowania urządzenia na karty zbliżeniowe (E-3000) powoduje uwolnienie skobla elektromagnetycznego i uprawniona osoba może wejść do określonego pomieszczenia.
  W łatwy sposób z pamięci zamka usuwa się karty zagubione i wprowadza karty nowych osób. Urządzenia te nie współpracują z komputerem.
 • Funkcja klucza – kontroli dostępu – karty magnetyczne lub karty zbliżeniowe przypisane uprawnionym osobom współpracują z czytnikami pełniącymi funkcje zamków i z bardzo rozbudowanym, nieodpłatnym oprogramowaniem, które praktycznie może sterować kontrola dostępu na terenie całej szkoły za pomocą komputera.
 • Funkcja podglądu osób przechodzących przez przejście – Aplikacja bibiBramka przygotowana specjalnie dla służb ochrony. Pokazuje na ekranie zdjęcie osoby przechodzącej przez wybrane przejście. Pozwala sprawdzić, czy przechodząca osoba posługuje się swoim identyfikatorem.
 • Funkcja Anti-passback – uniemożliwia ponowne otwarcie danych drzwi w zadeklarowanym odstępie czasu, bądź bez uprzedniego przejścia do następnej strefy. Dzięki temu nie ma możliwości podania karty innej osobie, by ta za jej pomocą otworzyła sobie drzwi.

Możliwości

Możliwości oprogramowania w zakresie kontroli dostępu:

 • ochrona szkoły przed wejściem na jej teren osób trzecich

 • program umożliwia podzielenie uczniów na poszczególne grupy (klasy) i wydzielenie stref dostępu dla tych grup w określonym czasie. Oznacza to, że np. klasa 1A może wejść do pracowni chemicznej w godz. 12-12.15. Takie same strefy można tworzyć dla indywidualnych uczniów czy pracowników

 • program umożliwia stworzenie stałych stref dostępu, takich, do których dostęp będą miały tylko poszczególne grupy np. do pokoju nauczycielskiego wstęp będą mieli tylko nauczyciele

 • system pozwala monitorować szkołę pod kątem prób naruszeń stref dostępu. Oznacza to, że system rejestruje wszystkie osoby, które jako nieuprawnione próbowały się dostać do stref, do których dostępu w ogóle nie miały bądź miały, ale w innym czasie

 • system jest w stanie błyskawicznie sprawdzić, przez który czytnik i o jakim czasie poszukiwana osoba przeciągnęła kartę

 • program umożliwia wydruk wydarzeń jakie miały miejsce w systemie, przypisane poszczególnym grupom lub indywidualnym osobom

 • program kontroli dostępu funkcjonuje w środowisku Windows

SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ DLA SZKÓŁ

Konieczność jednoczesnego dozoru wielu miejsc jednocześnie oraz stała potrzeba kontroli zachowań uczniów sprawiły duży wzrost zainteresowania szkół telewizją przemysłową. Przy ich instalacji wykorzystujemy najnowsze urządzenia.

Galeria przykładowych identyfikatorów