Legitymacje szkolne

Legitymacje szkolne

Firma DC PERFECT CARD jest producentem plastikowej, elektronicznej Legitymacji Szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji identyfikatorów i legitymacji służbowych nauczyciela. Nasze karty spełniają najostrzejsze normy jakościowe. Legitymacje Szkolne wykonane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z dnia 18 maja 2018 r.)

Produkowana przez nas Legitymacja Szkolna zawiera elektroniczny, bezstykowy moduł Mifare 1 K umożliwiający kodowanie na nim usług związanych ze statusową działalnością szkoły (np. kontrola dostępu do szkoły) oraz przejazdami środkami publicznego transportu.

Na życzenie istnieje możliwość zamówienia profesjonalnie wykonanego hologramu niezbędnego do oznaczania daty ważności Legitymacji Szkolnej.

 

Wzór Legitymacji Szkolnej

Przysługujące ulgi na przejazdy

  • 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów miesięcznych imiennych
  • przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych:

– 37% na podstawie biletów jednorazowych

– 49% na podstawie biletów miesięcznych imiennych

Specyfikacje techniczne potrzebne do wydania e-legitymacji szkolnej

  • Zamawiającym może być tylko placówka uprawniona do wydawania legitymacji szkolnej, tj. szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia ustawicznego
  • Legitymacja przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Termin wykonania legitymacji – 5-7 dni od daty otrzymania zamówienia

Przygotowanie danych do personalizacji:

W celu złożenia zamówienia należy opracować bazę danych do personalizacji w formie elektronicznej.

  • Dane tekstowe należy przygotować w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel (lub innym analogicznym). Dokument powinien zawierać wypełnione kolumny o nazwach:

„Nr legitymacji”, ,,Imię”, ,,Nazwisko”, ,,Data urodzenia”, ,,Numer PESEL”, ,,Adres”, ,,Imię i nazwisko dyrektora”, ,,Data wydania”, ,,Nazwa i adres szkoły”.

  • Podpisane, kolorowe zdjęcia uczniów o wymiarach 26 mm wysokości x 19 mm szerokości należy przesłać w formacie JPG. o minimalnej rozdzielczości 300 dpi. Podpisane zdjęcia (łącznie ze spisem uczniów) można również podesłać tradycyjną pocztą.

Dane wraz z zamówieniem od dyrektora placówki (POBIERZ) należy wysłać na nasz adres mailowy lub pocztą na poniższy adres:

DC Perfect Card
ul. Główna 6
61- 005 Poznań
tel./fax: 061 826-88-30
tel.: 061 826-95-18
e-mail: biuro@dcperfectcard.pl

Cena

Legitymacja Ucznia łącznie z hologramem – 10,00 zł netto (12,30 zł brutto)

Legitymacja Ucznia bez hologramu – 9,00 zł netto (11,07 brutto)

Data ważności

Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Legitymacja ważna jest na dany rok szkolny.

Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym poprzez umieszczenie hologramu z odpowiednią datą ważności.

 


OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ I BŁYSKAWICZNĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE WYDRUKU LEGITYMACJI SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW !

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!